PROJECT GRASLAND

Nieuwe inkomstenbron voor landeigenaren en grondgebruikers: doe nu mee met het project ‘CARBON FARMING’ op blijvend grasland.

Wanneer komt u in aanmerking:
  • Als uw areaal (1) uit minimaal 50% grasland bestaat
  • Als uw grasland minimaal 10 jaar lang grasland kan blijven (2)
Neem gerust contact op voor eventuele vragen!
(1) Veengrond is uitgesloten.
(2) Zonder grasland te vernietigen/ scheuren.